Swebb tv är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser som granskar makthavarna - inte medborgarna.

De etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom främst massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. De vill motverka yttrandefriheten och sryrs av politisk korrekthet. Vi vill i stället försvara yttrandefriheten, främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap

Erik och Matti nr 24 om kriminalitet, Hong Kong m.m.
Fjärde statsmakten med Johanna Carsbrant om utsattheten när man blir sjuk

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med ett klipp från Thomas Bodström eftersom han för en gångs skull säger något som är helt rätt. Vi diskuterar det faktum att Sverigedemokraterna vill ha särskilda internatskolor för invandrare för att de ska få möjlighet att bli en del av samhället, att en socialdemokratisk kvinna blivit utesluten för att hon blivit kär i en sverigedemokrat – trots att man stolt går i Pride-tåget under parollen ”rätten att få älska vem man vill”. Vi kan inte sluta uppröras över den kriminalitet som griper kring sig överallt i hela landet. Nu är Solna ett område i vilket man inte kan gå säker under kvällarna, vilket gör att det hart nog. Läs mer..

Fjärde statsmakten med Johanna Carsbrant om utsattheten när man blir sjuk
Fjärde statsmakten med Johanna Carsbrant om utsattheten när man blir sjuk

Johanna Carsbrant är 38 år och har blivit nästan helt blind i vuxen ålder på grund av en ärftlig sjukdom.De första åren efter sjukdomens utbrott var hon oerhört deprimerad på grund av sjukdomen och nära att ta sitt liv. Hon behöver ha ledsagare så fort hon ska gå ut för att uträtta sina ärenden, men hon upplever att biståndshandläggarna är mycket återhållssamma med ledsagningstimmar. Hon har begärt fler timmar men när hon gjorde det blev resultatet det motsatta. Antalet timmar minskades med 4 timmar till 20 timmar ledsagade i månaden. Läs mer..

Erik och Matti nr 23 om ett samhälle som låter sig bedras
Erik och Matti nr 23 om ett samhälle som låter sig bedras

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera att det numera är en offentlig hemlighet att kriminella bokstavligen skrattar åt svensk kriminalvård. Matti förklarar att detta egentligen varit känt länge och att anledningen till detta bland annat är den tunga, utländska kriminalitet som har en helt annan kulturell bakgrund och många gånger inte är det mista intresserad av att bli rehabiliterad för att passa in i det svenska samhället.Vi lyfter på hatten för Chang Frick som genom sitt journalistiska arbete avslöjat att Iraks försvarsminister är inskriven som socialbidragstagare i Sverige, vilket givetvis vittnar om det fullständiga haveriet inom den svenska välfärdsstaten. Detta är givetvis endast toppen av ett isberg. Läs mer..

Fjärde Statsmakten nr 28 med Lars Bern om oärliga politiker nolltillväxt m.m.
Fjärde Statsmakten nr 28 med Lars Bern om oärliga politiker nolltillväxt m.m.

I Detta avsnitt talar vi om den ekonomiska utvecklingen i Sverige, ärligheten bland politiker, klimatfrågan, vänsteraktivisten i våra myndigheter m.m. Med utgångspunkt från EU-kommissionens nyligen släppta prognos för BNP-utvecklingen för de europeiska länderna, där Sverige hamnar på fjärde plats från botten, beskriver Lars Bern sin syn på den ekonomiska situationen för Sverige. Prognosen förutspår att Sverige skall få 1,1% BNP-ökning men med tanke på att denna procentsats ungefärligen motsvarar landets befolkningsökning skall vi inte räkna med att få något tillväxt alls då man ser på BNP per capita. Läs mer..

Lördagsintervju 67 med Christer Bigander om TV4 fake och asylbedrägerier
Lördagsintervju 67 med Christer Bigander om TV4 fake och asylbedrägerier

Christer Bigander är en entreprenör som bor med sin familj i Filipinerna. Han berättar utifrån en utlandsboendes perspektiv om svenska myndigheters haveri. I programmet avslöjar han också SOS Barnbyars bidragsbedrägeri som genomförs tillsammans med TV4 för att utnyttja godtrogna svenskar för att komma åt deras pengar. Han berättar också om olika asylbedrägerier han fått insikt i. Christer har sedan 1987 rest över hela världen men främst i Asien. Han har varit involverad i flera olika projekt bl.a. som delägare i ett rederi med nio stycken stora kryssningsfartyg. Han har även tagit flygcertifikat och med eget flygplan transporterat varor runt om i hela filipinernas arkipelag. Läs mer..

Fjärde statsmakten 27 med Lennart Hoa Hoa Dahlgren om politiker som ljuger för de gamla
Fjärde statsmakten 27 med Lennart "Hoa Hoa" Dahlgren om politiker som ljuger för de gamla

Detta program med Lennart Dahlgren är en uppföljning på ”Fjärde Statsmakten nr 26 om den skamliga behandlingen av de gamla” som handlde om att Stockholms kommun felaktigt påstår att 100 gamla måste sägas upp från sina lägenheter på grund av renovering. Detta påminde Lennart om att när hans mamma sades upp från Vintertullen, så ljög politikerna på samma sätt. Även då skyllde politikerna på byggnadernas skick men så fort de gamla flyttat ut, flyttade migranterna in utan renovering. Lennart berättar att hans gamla föräldrar fick plats på Vintertullens Serviceboende. En dag kom ett besked att kommunen skulle lägga ned boendet. Läs mer..

Erik och Matti nr 22 om oärliga politiker m.m.
Erik och Matti nr 22 om oärliga politiker m.m.

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi naturligtvis med ett klipp av Stefan Löfven från den redan beryktade intervjun i senaste Agenda. Vi förundras över att man låta en så pass oinsatt person sätta sig ned och ta en längre intervju när stämningen är så pressad med anledning av den eskalerande kriminaliteten och vi undrar därtill hur Löfven själv kan tro att han ska kunna klara den med sitt vanliga svammel. Vi tror, och Matti sade det redan för några avsnitt sedan, att Löfven inte kommer att klara den här mandatperioden. Han har helt enkelt gjort bort sig för mycket och visar inga tecken på bättring. Läs mer..

Lördagsintervju 66 med docent Bilyana Martinovski om vänsteraktivismen inom våra myndigheter
Lördagsintervju 66 med docent Bilyana Martinovski om vänsteraktivismen inom våra myndigheter

I det här programmet får vi genom utbegärd mailkorrespondens inblick i hur vänsteraktivister agerar inom Stockholms Universitet för att kicka en meriterad person och hur samma aktivister kan utnyttja universitetets resurser för spaning och politisk aktivism. Vi får också exempel på hur samma kretsar förmår polisen att genomföra ett till synes omotiverat och brutalt gripande, utan att presentera anmälan eller annan relevant information. Vi har bett om kommentarer från personer på universitetet och svaren finns på vår blogg. Vi har även försökt nå Kajsa Klein för en kommentar, utan att lyckas. På vår blogg i artikeln från programmet finns också exempel på korrespondensen med befattningshavare på Stockholms Universitet. Läs mer..

Erik och Matti nr 21 om upptrappningen av våldet
Erik och Matti nr 21 om upptrappningen av våldet

I veckans avsnitt av Erik och Matti diskuterar vi det ökande våldskapitalet hos kriminella ligor och ställer frågan om polisen över huvud taget kommer klara att möta detta.Men vi startar med att titta på reklamfilm för Staffanstorp där det bara förekommer personer med traditionellt svenskt utseende vilket har skapat viss uppmärksamhet. I filmen lockar man med trygghet och samarbete mellan människor. Vi avslutar med att titta på ett klipp från extrema uppgjorda slagsmål och diskuterar mötet mellan Sveriges och andra länders kulturer. Läs mer..

Jan Sjunnesson möter två legendariska finska bloggare.
Jan Sjunnesson möter två legendariska finska bloggare

Svenskarna tror att finnar vågar kritisera massinvandring, islamisering och politiskt korrekthet, men de har fel konstaterade Kenneth Sikorski och Vasahammaren, två legendariska bloggare i finska alternativmedier när Jan Sjunnesson träffade dem i Helsingfors hösten 2019 för Swebbtv.-Ni är alltför romantiska, sa de. Ni svenskar har inte förstått att finnar levt under åsiktsförtryck länge. Vi har bara bytt herrar, från Sovjetunionen till Europeiska Unionen.Vasahammaren, pseudonym för en välkänd men anonym finsk bloggare på www.vasarahammer.blogspot.com och Kenneth Sikorski är amerikan som bott i Finland i 30 år. Läs mer..

Lördagsintervju 65 med f.d. VD för Sandvik P-O Eriksson om koldioxiden - Livets gas.
Lördagsintervju 65 med f.d. VD för Sandvik P-O Eriksson om koldioxiden - Livets gas

I detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna. I detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna. P- O Eriksson var VD för Sandvik 1984-94. Han höjde börsvärdet på bolaget med mer än 25 gånger under sin tid som VD. Efter karriären på Sandvik deltog han i styrelsen för Volvo, Handelsbanken, Assa-Abloy och många andra av Sveriges mest framgångsrika bolag. Efter sin karriär gick han ut offentligt och ifrågasatte klimatlarmen utifrån sin kompetens inom fysik. Läs mer..

Fjärde statsmakten 26 - Reportage om den skamliga behandlingen av de gamla
Fjärde statsmakten 26 - Reportage om den skamliga behandlingen av de gamla

I detta program får vi möta boenden och politiker i samband med att cirka 100 åldringar tvingas lämna sina boenden på Fristads Serviceboende i Bromsten, västra Stockholm Politikerna hade nog trott att det skulle vara en lätt match att säga upp de gamla men det visar sig att de gör motstånd och kallar alltihop för en bluff från kommunen. Vi blev kontaktade av en person som berättade att hans gamla mamma på 95 år skulle kastas ut från kommunens serviceboende. Vi åkte dit och talade med de gamla och deltog i möte. Byggnadernas dåliga skick upprepas som ett mantra från politikerna i informationsmötet. Efter mötet kontaktar vi kommunens fastighetsbolag Micasa varvid det framgår att de gamlas påståenden, om att allt är en bluff, ligger nära sanningen. Läs mer..

Erik och Matti nr 20 om värdegrundscancern, export av stöldgods m.m.
Erik och Matti nr 20 om värdegrundscancern, export av stöldgods m.m.

I dagens avsnitt av Erik och Matti har vi flera intressanta ämnen uppe för diskussion. Till exempel har en forskare kommit fram till att Sverigedemokraternas framgång i opinionen är driven av höga migrationstal – vem hade kunnat tro något sådant? Vi berör kort det faktum att Fredrik Reinfeldt och Anna Kinberg Batra var på Moderaternas stämma och talade inför en uppskattande och jublande publik. Lustigt med tanke på att Moderaterna försöker göra sig av med alla associationer till Reinfeldt så mycket de bara kan och att de för två år sedan kuppade bort Batra för att man inte trodde att hon skulle göra ett bra valresultat – är man nöjd med Kristersson?
Läs mer..

Fjärde Statsmakten 25 med Lars Bern om drevet mot Swebbtv, sveket mot de äldre m.m.
Fjärde Statsmakten 25 med Lars Bern om drevet mot Swebbtv, sveket mot de äldre m.m.

Detta program börjar med ett filmklipp från den moderata ordföranden för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson. Han är mycket upprörd över att Swebbtv är på plats och filmar. Han anklagar oss för att vara ”en del av problemet och inte en del av lösningen.” Vad är det då för problem som Ole-Jörgen syftar på? Kan det vara så att han är arg för att Swebbtv har genomskådat politikernas svek mot de gamla? Lars Bern kommenterar här anklagelserna mot Swebbtv att tillhöra den så kallade ”vit maktrörelsen”. Han menar att de som på allvar och med framgång kritiserar våra makthavare kommer att bli omnämnda som nazister.
Läs mer..

Erik och Matti nr 19 om plastpåsar, reklam för bidrag m.m.
Erik och Matti nr 19 om plastpåsar, reklam för bidrag m.m.

I dagens avsnitt av Erik och Matti inleder vi med att diskutera det faktum att Sveriges officiella hållning i frågan om att marknadsföra vårt land är att göra reklam för oss som ett lukrativt bidragsland för personer med stora familjer. Det är alltså inte ett skämt utan den officiella politiken. Vi går vidare och fördjupar oss i det tragiska faktumet att de apatiska barnen som kom för tio år sedan var manipulerade och drogade och i och med detta dels var ett instrument för att organisera uppehållstillstånd för sig själva och sina familjer men framförallt att vänstern idag är helt likgiltig inför detta bedrägeri som visserligen inte barnen kan lastas för, men som kostat skattebetalarna skjortan. Utöver detta frossar vi i att Södertäljenätverket växer trots att kriminaliteten påstås minska. Läs mer..

Fjärde statsmakten nr 24 Om gripandet av reporter Jesper Johansson på bokmässan
Fjärde statsmakten nr 24 Om gripandet av reporter Jesper Johansson på bokmässan

I detta program får vi möta Nya tiders chefredaktör Vávra Suk och reporter Jesper Johansson som berättar hur Jesper Johansson blev gripen på Bokmässan efter att han har ställt frågor till Pierre Schori. Vávra Suk förklarar att de skapar oro i de politiskt korrekta leden genom sin närvaro på bokmässan. Vi ser ett klipp med Författarförbundets protest för några år sedan när författarna tågade runt med igentejpade munnar. Protesten gällde att författarna inte accepterade Nya Tiders deltagande på bokmässan. De påstod att de blir tystade av Nya Tider men i själva verket ville de tysta Nya Tider. Vi ser sen ett klipp där Jesper Johansson ställer frågor till Pierre Schori som blir mycket irriterad av Jespers frågor. När Jesper senare under eftermiddagen dricker ett glas öl inne på en bar på Bokmässan, kommer några poliser och griper Jesper. Läs mer..

Fjärde statsmakten 23 med Lars Bern om feministisk snöröjning, CO2 skatt, Agenda 2030 mm.
Fjärde statsmakten 23 med Lars Bern om feministisk snöröjning, CO2 skatt, Agenda 2030 mm

Vi börjar med att kommentera kriminaliteten där Lars Bern tidigare har sagt att vänstern aldrig kommer lösa detta problem eftersom de inte vill stöta sig med sina nya väljargrupper.Dagens Industri har i en omfattande serie tagit upp den eskalerande kriminaliteten som drabbar näringslivet allt hårdare. Vi tittar på ett klipp där en äldre man blir överfallen av ett gäng som rånar honom brutalt på sin klocka och lämnar honom liggande på marken. Det går fort och är närmast omöjligt att värja sig mot.I partiledardebatten var det tydligt att Kristersson närmar sig Jimmie Åkesson och Lars Bern är inte främmande för att de faktiskt planerar ett samarbete tillsammans med KD och kanske störtar regeringen för att bryta den katastrofala utvecklingen.Läs mer..

Lördagsintervju 64 med f.d. VD för Scania Leif Östling om oordningen inom det offentliga.
Lördagsintervju 64 med f.d. VD för Scania Leif Östling om oordningen inom det offentliga.

Vi börjar med att kommentera Leif Östlings uttalande om vad ”får jag för pengarna”. Leif berättar att det ofta kommer fram folk till honom och tackar honom för uttalandet om skatterna. Han liknar problemen inom det offentliga med de problem vi hade inom industrin på 80-talet med skenande kostnader och flum. Jämfört med Nederländerna så har Sverige 10 % högre skattetryck. Dessutom har man där en betydligt högre andel av BNP producerad inom det privata. Han är tveksam till högre högre klimatskatter eftersom det drabbar folk på landsbygden hårt. Vi går över till att tala om Scania. Läs mer..

Youtube backar - tar tillbaka varningen om Hatretorik!
Youtube backar - tar tillbaka varningen om Hatretorik!

Nu har Youtube tagit tillbaka varningen om hatretorik! De har också lagt tillbaka del 4 med Gunnar Sandelin från Swebbtv:s höstkonferens. rots att kanalen nu är igång igen jobbar vi vidare med alternativ till Youtube och söker teknisk personal vilket bara är möjligt tack vare ert generösa stöd. Förra veckan rapporterade vi om att Google tog bort del 4 från Swebbtv:s höstkonferens där journalist Gunnar Sandelin redogör för offentlig statistik kopplad till Sveriges demografi. Vi fick en avisering om att programmet innehöll "Hatretorik" och att det bröt mot Youtube´s communityregler. Vi har frågat på vilket sätt det är hatretorik att redogöra för offentlig statistik, men inte fått svar.
Läs mer..

Del 3 Höstkonferens 2019 Erik och Matti nr 17 - Live
Del 3 Höstkonferens 2019 Erik och Matti nr 17 - Live

Erik inleder med att tala om Alexander Schulman som har skrivit en krönika där Greta Thunberg, Heliga Birgitta, Dag Hammarskjöld är på ena sidan och Trump, Brexit och Putin på andra sidan. Schulman berättar sagan om aposteln Greta som står för det goda i världen. Alexander resonerar om hur han knappt vågar gå ned för att träffa aposteln Greta, denna av etablissemanget upphöjda gestalt. Är han värdig att träffa henne? Det är frågan han ställer sig. Sagornas syfte är att beskriva verkligheten som en kamp mellan ont och gott som vi ska tro på, för att förstå var vi befinner oss i ett sammanhang mellan olika skeenden.
Läs mer..

Erik och Matti nr 18 om partiledarna, SVT, Zlatan m.m.
Del 3 Höstkonferens 2019 Erik och Matti nr 17 - Live

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera partiledardebatten och vad vi tycker om folkföreträdarnas respektive insats. Vi konstaterar att vi slutat förvänta oss särskilt mycket vare sig informationsmässigt eller verbalt, men kan ändå inte upphör att förvånas av hur låg nivån är och hur oförskämda vissa är mot Jimmie Åkesson. Ett annat ämne som vi tar till behandling är SVT:s reklamfilm om att det är viktigt att titta på dem och inte låta Putin styra vårt informationsintag via sin mobil. Att den tvångsfinansierade kanalen som inte tillåter reklam, nu har börjat göra reklam för sig själv, är något vi finner lika lustigt som olycksbådande.
Läs mer..

Del 3 Höstkonferens 2019 Erik och Matti nr 17 - Live
Del 3 Höstkonferens 2019 Erik och Matti nr 17 - Live

Erik inleder med att tala om Alexander Schulman som har skrivit en krönika där Greta Thunberg, Heliga Birgitta, Dag Hammarskjöld är på ena sidan och Trump, Brexit och Putin på andra sidan. Schulman berättar sagan om aposteln Greta som står för det goda i världen. Alexander resonerar om hur han knappt vågar gå ned för att träffa aposteln Greta, denna av etablissemanget upphöjda gestalt. Är han värdig att träffa henne? Det är frågan han ställer sig. Sagornas syfte är att beskriva verkligheten som en kamp mellan ont och gott som vi ska tro på, för att förstå var vi befinner oss i ett sammanhang mellan olika skeenden.
Läs mer..

Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern - Globalisternas 8-stegs program
Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern - Globalisternas 8-stegs program

Swebbtvs nätverk är idag spjutspetsen i en växande mycket viktig folkrörelse i Sverige. Globalisterna försöker desperat genomföra sin agenda för en ny världsordning där globala företag och banker ska få oinskränkt makt. Denna agenda har drivits under ca 100 år. USA var det första landet som dessa människor tog kontroll över och USA är idag rent praktiskt inte en demokrati. Det har varit omöjligt att nå höga positioner inom företagsvärlden utan att spela med dessa globalistiska intressen, även kallade oligarker. I och med att de fått kontroll över USA så har de också fått kontroll över världens största militärmakt.
Läs mer..

Del 1 Höstkonferens 2019 Mikael Willgert - Inledning
Del 1 Höstkonferens 2019 Mikael Willgert - Inledning

Mikael Willgert inleder Svensk Webbtelevisions Höstkonferens 2019 och hälsar alla deltagare välkomna. Konferensen kallas "Det stora bedrägeriet-3" och kommer ut på Youtube i 14 delar som vardera är ca 20 min. Mikael berättar att det har varit ett stort intresse för konferensen och att 270 personer har samlats från stora delar av Sverige. Det visar sig senare att deltagare också kommit från Norge, Finland och även från Thailand.
Läs mer..

Extra Fjärde statsmakten 22 med Lars Bern om Danmarks gränskontroll, klimatnödläge m.m.
Extra Fjärde statsmakten 22 med Lars Bern om Danmarks gränskontroll, klimatnödläge m.m.

Lars Bern ser Danmarks gränskontroller som ett första steg mot en permanent gränskontroll som till och med kan innebära visumtvång. Han tror också att Norge kan gå samma väg. Inrikesminister Damberg tonar ned frågan och liknar åtgärden vid Sveriges tidigare försök att stoppa de ohejdade flyktingströmmarna. Men det stämmer inte eftersom denna åtgärd riktar sig mot svenska medborgare medan vår tidigare kontroll riktade sig mot migranter. Mikael hakar upp sig på att brottslingarna av journalisterna genomgående kallas för ”svenskar”, men att svenskar knappast kan identifiera sig med dessa personer. Han tycker att de istället kan kallas ”svenska medborgare” eller ”personer med svenska pass”.
Läs mer..

Fjärde statsmakten nr 21 med dr Jackson om SVTs skuld till de apatiska barnen
Fjärde statsmakten nr 21 med dr Jackson om SVTs skuld till de apatiska barnen

Thomas Jackson är en psykiater som under nästan 15 år har uppmärksammat barn som tvingas att ligga i sina sängar och verka apatiska. Nu har två av dessa barn, som idag är vuxna, trätt fram och berättat om misshandeln.Genom åren handlar det troligen om tusentals barn som har tvingats till detta av sina föräldrar. Tvånget och den behandling de utsätts för skadar barnen på riktigt och kan i vissa fall leda till döden. Att detta har kunnat fortgå under så många år beror på att journalister, advokater, forskare, barnläkare m.fl. har skyddat föräldrarna istället för barnen. Jackson menar att detta är en av de största skandaler vi haft i Sverige. Det svenska systemet för uppehållstillstånd gör att barnen blir verktyg i ett asylbedrägeri.
Läs mer..

Mikael Willgert på Mynttorget 15 sep angående yttrandefrihet
Mikael Willgert på Mynttorget 15 sep angående yttrandefrihet

Mikael berättar att Swebbtv har en miljon visningar i månaden och att Swebbtvs arkiv blir mer och mer omfattande. Den totala visningstiden är över 250.000 timmar per månad.Mikael påminner om den positiva utvecklingen av yttrandefriheten vi har fått med internet i och med att vi kan dela information mellan varandra. På så sätt har mediahusen fått konkurrens. De traditionella medierna ägs till stor del av den internationella finanseliten och tyvärr gäller det också för de viktigaste medieplattformarna på internet som är Google med Youtube och Facebook.I Sverige så ägs den stor del av TV-medierna av staten. Telia, där staten är största ägare, håller nu dessutom på att köpa upp tv4.
Läs mer..

Jan sjunnesson tre intervjuer om yttrandefriheten i Norge
Jan sjunnesson tre intervjuer om yttrandefriheten i Norge

Jan Sjunnesson for till Norge i mitten av september 2019 där han mötte flera norska frimodiga debattörer. Tanken var att få inblick i den norska offentliga diskussionen om invandring, islam och politisk korrekthet. Förhoppningen att Norge skulle vara öppnare än Sverige är fortfarande en öppen fråga som tål att diskuteras efter dessa intervjuer och samtal. Först ut i intervjuraden var Hege Storhaug, informationsledare vid stiftelsen Human Rights Service. Hon intervjuades för Swebbtv redan 2016 om sin bok Landsplågan Islam som det finns mer information här Hege Stohaug berättade om sin mer pessimistiska syn på norsk debatt och den smygande islamiseringen.
Läs mer..

Erik och Matti nr 16 om Centern, omskärelse och politikers förmåner
Erik och Matti nr 16 om Centern, omskärelse och politikers förmåner

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med ett klipp av Annie Lööf i vilket hon tar avstånd från sitt eget partis demokratiska beslut om att kriminalisera omskärelse av pojkar av religiösa skäl. Detta är lustigt och skrämmande eftersom det visar att Lööf inte tar demokratin på allvar ens inom sitt eget parti, men det spetsas till av att hon själv så sent som får tolv år sedan personligen var för ett förbud. Hon har med andra ord kovänt i sakfrågan och detta naturligtvis endast till följd av att hon är rädd för att förlora judiska och muslimska röster. Vi filosoferar vidare kring hur olika religioner, samhällsåskådningar och etniciteter ska kunna samsas kring beslutsformen demokrati, problemet blir att man har en gemensam beslutsprocess men lever helt olika liv i olika kollektiv, vilket gör att demokratin blir en fars och ingenting annat. Läs mer..

Fjärde statsmakten 20 med Lars Bern om FN-mötet, IPCC skrämsel i SVT mm
Fjärde statsmakten 20 med Lars Bern om FN-mötet, IPCC skrämsel i SVT m.m.

Vi börjar med att kommentera ekonominyheter och därefter går vi över till att kommentera rapporteringen om Greta, IPCC-rapporten mm. Vi konstaterar att hela klimatfrågan är ett gigantiskt bedrägeri som handlar om att öka skatterna för den stora massan människor och ge en liten grupp globalt inflytande.Folksam, AMF och Alecta har beslutat bilda ”en allians för klimatet”. De ska inrikta fonderna så att vi klarar 1,5 gradersmålet. Lars Bern råder tittarna att undvika placering i fonder eftersom de uppenbarligen riskerar att vara styrda av politiska mål. Klimat och miljöpropagandan har pågått de senaste 50 åren men har inte gett någon påverkan på klimatet.Men vad är hållbarhet? Om Lars skulle placera pengar i ett bolag skulle han istället först ta reda på hur personalen mår, det är den viktigaste hållbarhetsparametern. Läs mer..

Lördagsintervju 63 med f.d. dykare i marinen Håkan Bergmark om ett spränghål på Estonia
Lördagsintervju 63 med f.d. dykare i marinen Håkan Bergmark om ett spränghål på Estonia

I detta program får vi möta marinens dykare Håkan Bergmark för en unik intervju. Han var vid tiden för Estonias förlisning krigsplacerad som dykare och var utbildad inom sprängteknik. Han fick i uppdrag att dyka på Estonia bara några dagar efter förlisningen natten till den 28 september 1994. Han berättar i programmet att han kunde se ett spränghål under vattenlinjen på Estonia, ett hål som var ca 2x1 meter stort. Hålet hade utböjda plåtar som vittnade om en sprängning från insidan. Det gick inte att komma in på fartygets bildäck eftersom bogrampen i stort sett var stängd. Som dykare har man ett flertal tuber som gör att det inte går att komma in i trånga utrymmen.
Läs mer..

Erik och Matti nr 15 om Greta i FN, klimatbidrag m.m.
Erik och Matti nr 15 om Greta i FN, klimatbidrag m.m.

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att titta på Greta Thunbergs bejublade tal i USA och vi ömmar i vanlig ordning för henne i egenskap av ung tjej och privatperson, samtidigt som vi konstaterar att hon är ett tecken på en värld som är i fullständigt kaos. Vidare läser Erik högt ur en artikel i Aftonbladet författad av Lena Melin som på klassiskt SD-manér siar om att undergången för Sverige står nära om nuvarande utveckling inte bryts. Biblioteken är platser för psykiskt sjuka och knarkhandel och man beklagar att bibliotekarier inte har rätt utbildning för att ta hand om den typen av personer och att de står handfallna när det blir våldsamt – vilket det såklart kan bli när folk är under påverkan av droger.
Läs mer..

Fjärde Statsmakten nr 19 med Hans Jensevik - Vad händer i kommunerna?
Fjärde Statsmakten nr 19 med Hans Jensevik - Vad händer i kommunerna?

I detta program diskuterar vi vad som händer i Sveriges kommuner. Vi utgår från SVT Uppdrag gransknings rapport om Filipstad. Vi talar också om hur kommuner tjänar på omvandling av äldreboenden till boenden för migranter. Avslutningsvis talar vi om hur klaner kan agera för att få kontroll över socialbidrag i en kommun. Hans Jensevik är en nationalekonom som har specialiserat sig på kommunernas ekonomi. Han förklarar att en kommuns skatteinkomster tar omvägen över riksdagen och fördelas tillbaka utifrån kommunens befolkning oavsett hur mycket kommuninnevånarna har betalat i skatt, dvs om de har jobb eller inte.
Läs mer..

Lördagsintervju 62 med Klaus Bernpaintner om Sveriges ekonomiska utveckling
Lördagsintervju 62 med Klaus Bernpaintner om Sveriges ekonomiska utveckling

I detta program diskuterar vi Sveriges ekonomiska utveckling och det globala ekonomiska systemet. Klaus Bernpaintner menar att den negativa räntan och den uppblåsta penningmängden leder till klyftor i samhället. Riksbanken är ansvarig för detta och bör enligt Klaus avskaffas eftersom dess agerande leder till skadliga konsekvenser. Klaus Bernpaintner är aktiv i Misesinstitutet i Sverige som arbetar med ekonomisk teori och libertariansk samhällsteori.Många tror att staten kan skydda ”den lilla människan” men Klaus menar det finns en stor risk med att överlåta för mycket av sin ekonomiska makt till staten.

Läs mer..

Fjärde statsmakten nr 18 med Lars Bern om SVT Agenda Fake News m.m.
Fjärde statsmakten nr 18 med Lars Bern om SVT Agenda Fake News m.m.

I programmet kommenterar vi Fake News i SVT Agenda den 15 september där Swebbtv och Lars Bern förekom. Men vi börjar med att kommentera oljeattacken i Saudiarabien den 14 december.Det finns, enligt Lars Bern, olika teorier om vilka som ligger bakom attacken. USA pekar ut Iran medan Huthirebellerna har tagit på sig ansvaret. Saudiarabien har, enligt Bern, satsat på det amerikanska robotsystemet Patriot, vilket är samma system som Sverige har beställt från USA för ca 30 mdr kr. Men det klarade alltså inte av att skydda oljeanläggningarna och kan omöjligen skydda Sverige vid en attack från exempelvis Ryssland. Oljepriset steg 10 dollar till 69 dollar per fat men sjönk tillbaka till 65 dollar när det kom information om att produktionen skulle gå att återställa relativt snart. Men det spända läget kan göra att oljan blir dyrare. Läs mer..

Erik och Matti nr 14 om riksdagens öppnande, Carl Bildt, tiggeri m.m.

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med ett klipp filmat av Matti som visar demonstrationen i samband med riksdagens öppnande för året och hur "folkrepresentanterna" hånades av de närvarande. Särskilt intressant var Carl Bildts påtagliga närvaro eftersom han inte är medlem av vare sig riksdagen eller regeringen längre, men i egenskap av ultralojal etablissemangslakej är han givetvis självskriven på alla bjudningar som hålls på skattebetalarnas bekostnad. Matti reflekterar kring de tappra själar som har rest från hela Sverige för att delta i demonstrationen och konstaterar att det inte finns mycket till övers för folket bland politikerna och att detta är tillsynes ömsesidigt. Demokrati kan ju både betyda att folket styr och att folket blir styrt. Läs mer..

Lördagsintervju 61 del 1 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

Per G. Berglund arbetade som nationalekonom i New York vid tidpunkten för 11 septemberattacken år 2001. Attacken skedde i New York alldeles intill Wall Street och USAs riksbank, Federal Reserv.
En effekt av attacken är att övervakningen har ökat över hela världen. Per ser det som ett ”före” och ett ”efter” den 11 september. Attacken blev ett startskott för den globala kontrollen av människorna. Kontrollen överträffar allt som tidigare har förekommit i historien där alla mail, telefonsamtal, inlägg på sociala medier och transaktioner lagras.

Läs mer..

Lördagsintervju 61 del 2 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

Per Berglund beskriver i del 2 av 3 hur 11 septemberattackerna gått till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. World Trade Center hade sju byggnader. De första sex byggnaderna störtade samman vid tvillingtornens kollaps, medan byggnad sju som låg lite avsides störtade samman först flera timmar senare. Den var byggd vid en senare tidpunkt och uppfyllde de senaste kraven avseende brandsäkerhet.

Läs mer..

Lördagsintervju 61 del 3 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

Per Berglund beskriver i den tredje och sista delen sina bevis för användningen av kärnvapen. Programmet avslutas med en diskussion om kontrollsamhällets framväxt. Per berättade i del 2 att betongen i tvillingtornen helt pulveriserades vilket bara skulle kunna ske med en mycket kraftig bomb och där det enda realistiska alternativet är en atombomb. Ytterligare stöd för teorin om kärnvapen är att antalet fall av sköldskörtelcancer bland de som har arbetat med röjningen.

Läs mer..

Lördagsintervju 60 - Bjarnholt om svensk sprängämnes- och vapenforskning.

Gert Bjarnholt har arbetat som sprängämnesforskare och har även arbetat med forskning kring elektriska pulsvapen. Vi kommer även i programmet beröra Sveriges agerande kring vapensmuggling via Estonia från den sönderfallande Sovjetunionen, i början av 90-talet. Gert ger också synpunkter på försäljning av forskningsresultat och vapenfabriken som planerades i Saudiarabien. Forskningen kring sprängämnen har bland annat handlat om att skapa mycket väldefinierade explosionsfronter vilket var en helt avgörande teknik i utvecklingen inom det svenska kärnvapenprogrammet. Gert började sin karriär kort efter att det hade beslutats att Sveriges kärnvapenprogram skulle läggas ner.
Läs mer..

Hur du enkelt kan hitta bland Swebbtvs alla program

I detta klipp får du en snabb översikt hur du kan hitta bland alla våra program. Missa inte tillfället att se program du inte hunnit se tidigare.

Vi gör ett uppehåll med våra program under slutet av Augusti men vi har hundratals program som fortfarande är aktuella och som går att se.

Läs mer..

Lördagsintervju 59 - Patrik Engellau om invandring och brottslighet.

Patrik Engellau berättar att politiker och universitetsanknutna försökte stoppa den vetenskapliga studien om hur invandringsrelaterad brottslighet under 2000-talet. Men studien genomfördes ändå och med hjälp av Brottsförebyggande rådet. De tre viktigaste slutsatserna från studien är att:
Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien.

Läs mer..

Rättegång med ASAP Rocky dag 3 - intervju med Mårten Schulz, professor i Civilrätt

Vi står utanför tingsrätten i Stockholm när USA:s särskilda sändebud, Robert O´Brian, dyker upp. Han har skickats av Donald Trump och är expert på gisslansituationer. En kvinna i folkmassan lämnar över ett brev till USA:s sändebud. Vi hoppas kunna återkomma till innehållet i detta brev. Vi får också en intervju med Mårten Schulz som är professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Han kommenterar den ifrågasatta omständigheten i Sverige angående antalet häktade och situationen i häktena.

Läs mer..

Lördagsintervju 16 - dr Jackson om apatiska barns 
                  utsatthet och psykosen som drabbat Sverige
Lördagsintervju 16 - dr Jackson om apatiska barns utsatthet och psykosen som drabbat Sverige

Många tror att epidemin med de apatiska barnen har gått över. Men detta är fel vilket har uppmärksammats av BBC i slutet av oktober 2017. BBC ställer frågan varför denna epidemi endast förekommer i Sverige. Vi ska lyssna på citat ut BBCs reportage och få problemet förklarat av psykiater Thomas Jackson som är specialist inom ett flertal områden. Han har mycket lång erfarenhet som läkare och redan 2005 blev han uppmärksammad tillsammans med andra meriterade läkare som pekade på barnens lidande. Han får också stöd internationellt för sin bedömning av frågan, bland annat av Professor Marc Feldman vid University of Alabama, som vi också får möta i detta program. Thomas menar att vi står vi inför en sjukvårdsskandal och ett bedrägeri som är oerhört stort och som sätter Sverige i en besvärande dager. Läs mer..Se fler